WE KNOW YOUR SKIN

Zaštita osobnih podataka

Pravila zaštite osobnih podataka

ČLANAK 1.

(Upravitelj osobnih podataka i podatci za kontakt)

Odredbe ovog dokumenta odnose se na prikupljanje i obradu svih osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje društvo Grandevita d.o.o. (dalje u tekstu: upravitelj).

Podatci o upravitelju:

Skraćeni naziv tvrtke: Grandevita d.o.o.
Adresa: Zlatek 15, 1000 Ljubljana
Matični broj: 8130752000
Telefon: +386 70 505 506
E-pošta: info@grandevita.si

ČLANAK 2.

(Vrste osobnih podataka koji se obrađuju)

Vrste osobnih podataka koje obrađujemo:

 • osnovni podatci o korisniku (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, lokacija);
 • kontaktni podatci i podatci o vašoj komunikaciji s upraviteljem (e-adresa (e-pošta), telefonski broj, sadržaj poštanske ili elektroničke komunikacije;
 • kanal i kampanja – način privlačenja člana odnosno izvor putem kojega je korisnik došao u kontakt s upraviteljem (internetska stranica i reklamna kampanja odnosno akcija, fizička prodavaonica);
 • podatci o korisnikovoj uporabi web-mjesta upravitelja (datumi i sati posjeta web-mjesta, posjećene stranice odn. URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjeta web-mjesta, obavljene postavke na web-mjestu) te podatci o uporabi primljenih poruka (e-pošta, SMS) upravitelja;
 • podatci iz obrazaca koje je korisnik dragovoljno popunio, npr. u okviru nagradnih igara ili uporabe konfiguratora za identifikaciju optimalnih proizvoda za korisnikove potrebe;
 • drugi podatci koje korisnik dragovoljno dostavi pružatelju usluga prilikom slanja zahtjeva za određenim uslugama koji zahtijevaju dostavu podataka.

Pružatelj usluga (upravitelj) ne prikuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim kada mu vi to omogućite odn. kada na to pristanete, t.j. prilikom pretplaćivanja na e-biltene, sudjelovanja u nagradnoj igri itd., ili kada za prikupljanje osobnih podataka postoji zakonski temelj ili kada pružatelj usluga ima zakonit interes za obradu podataka.

ČLANAK 3.

(Temelj za obradu osobnih podataka)

Osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za izvršavanje obveza koje nam nalaže zakonodavstvo, odnosno kada je to potrebno za izvršenje naših obveza na temelju sklopljenog ugovora s vama. Osobne podatke obrađujemo i kada ste dali suglasnost za obradu svojih osobnih podataka. Danu suglasnost u svakom trenutku možete opozvati.

ČLANAK 4.

(Svrha obrade osobnih podataka)

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • zakon i ugovorni odnosi,
 • privola pojedinca,
 • zakoniti interes,
 • istraživanja tržišta,
 • oglašavanje i obavještavanje.

ČLANAK 5.

(Čuvanje osobnih podataka)

Osobne podatke koje smo prikupili na temelju vaše suglasnosti čuvamo do opoziva.

Ako izrazite želju za opozivom, osobne podatke trajno i učinkovito ćemo izbrisati, odnosno anonimizirati, tako da gube karakter osobnih podataka.

ČLANAK 6.

(Dostavljanje osobnih podataka)

O tome hoćete li nam dostaviti svoje osobne podatke odlučujete dragovoljno.

Nedostavljanje određenih kategorija osobnih podataka može imati za posljedicu nemogućnost osiguravanja usluge ili odbijanje sklapanja ugovora.

ČLANAK 7.

(Pristup osobnim podatcima)

Pristup vašim osobnim podatcima imaju samo osobe unutar društva Grandevita d.o.o. koje imaju ovlaštenja za obradu osobnih podataka i treće osobe s kojima je društvo Grandevita d.o.o. sklopilo ugovor o obradi podataka, odnosno ugovorni obrađivači osobnih podataka.

Ugovorni obrađivači osobnih podataka su:

 • računovodstveni servis,
 • odvjetnički uredi i drugi pružatelji usluga pravnog savjetovanja,
 • pružatelji usluga obrade podataka i analitike,
 • osobe koje rade na održavanju IT sustava,
 • pružatelji usluga slanja e-poruka (npr. Mailchimp i drugi),
 • pružatelji usluga sustava za upravljanje odnosima s kupcima (npr. Microsoft);

Ugovornim obrađivačima zabranjeno je iznošenje osobnih podataka u treće države i međunarodne organizacije.

ČLANAK 8.

(Prava u vezi s osobnim podatcima)

Od društva Grandevita d.o.o. u svakom trenutku možete zahtijevati da vas upozna s tim obrađuje li vaše osobne podatke, koje osobne podatke obrađuje, svrhu obrade osobnih podataka, tko su korisnici tih osobnih podataka, razdoblje čuvanja osobnih podataka te kriteriji za određivanje trajanja čuvanja osobnih podataka. Također možete zahtijevati da vas društvo upozna s postojanjem automatiziranog donošenja odluka te s razlozima za njegovu uporabu, važnost njegove uporabe i predviđene posljedice.

Također možete zahtijevati ispravak netočnih podataka te ograničenje obrade kada:

 • osporavate točnost podataka, na određeno vrijeme koje je potrebno za provjeru točnosti podataka.
 • je obrada nezakonita, ali ne zahtijevate brisanje podataka, nego ograničavate njihovu obradu.
 • osobni podatci više nisu potrebni, ali su potrebni vama radi ostvarenja i obrane pravnih zahtjeva.

U slučaju kada su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u članku 17. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, možete zahtijevati brisanje svih svojih osobnih podataka (Right to be forgotten). U svakom slučaju, kada su podatci prikupljeni na temelju vaše privole koju ste naknadno opozvali.

Možete zahtijevati i ispis svojih osobnih podataka u strukturiranom i čitljivom obliku. Te podatke možete bez ograničenja dostaviti drugom upravitelju osobnih podataka.

Prema društvu Grandevita d.o.o. možete uložiti pritužbu povjereniku za informiranje ako smatrate da društvo Grandevita d.o.o. obradom vaših osobnih podataka krši važeće zakonodavstvo.

ČLANAK 9.

(Ostvarivanje prava)

Svoje zahtjeve iz prethodnog članka adresirajte na bilo koji kontakt upravitelja koji je naveden u članku 1. ovog dokumenta.

Za dostavljanje osobnih podataka od vas možemo zahtijevati da dostavite dokaze o svojem identitetu. Ako ne uspijete pouzdano dokazati vlastiti identitet, vaš zahtjev iz prethodnog članka možemo odbiti.

Na vaš zahtjev iz prethodnog članka moramo vam odgovoriti odmah kada se upoznamo s njim i prikupimo odgovarajuće podatke. To moramo učiniti najkasnije u roku od 15 dana od primitka vašeg zahtjeva.

Pretplati se na naš newsletter

Saznaj sve novosti o Dr. Grandel proizvodima uključujući akcije, događaje i nove linije.